Kredietgever terugvordering beperking

Wat is een crediteur terugvorderings beperking?

Het is een strategie (hetzij opzettelijk of niet) om het vermogen van een schuldeiser te beperken tot:

  • een schuld terug te vorderen;
  • de activa van een schuldenaar te ontdekken.

Opzettelijke strategieën zijn overvloedig (dus boeken zijn geschreven over dit onderwerp!). Zonder enige opzettelijke strategie, de resterende factor is vaak tijd.

Sidebar