Alter ego uitspraak

Wat is een alter ego uitspraak?

Dit is zeer vergelijkbaar met de notie van piercing de corporate sluier (afgezien van bepaalde technische onderscheidingen die worden genegeerd voor het doel van deze discussie). Eigenaren van bedrijven (dat wil zeggen, haar aandeelhouders) zijn over het algemeen niet persoonlijk aansprakelijk voor schulden, verliezen en passiva van het bedrijf zelf, vanwege de beperkte aansprakelijkheid. Echter, als die eigenaren hebben gehandeld op een manier waar hun bedrijf is eigenlijk gewoon een schelp, en niet een geheel aparte juridische entiteit, een rechter kan besluiten dat het bedrijf is gewoon een alter ego, wat betekent dat de eigenaren moeten persoonlijk aansprakelijk worden gehouden vanwege hun onrechtmatige Handelingen.

Er zijn veel dingen die een rechter zal kijken bij het bepalen of alter ego aansprakelijkheid moet worden toegepast. De typische factoren omvatten (maar zijn niet beperkt tot) of het bedrijf zijn eigen verslagen hield, of er aandelen (voor een bedrijf) of eenheden (voor een LLC) waren die eigenlijk werden uitgegeven, of de eigenaren hun financiën met de bedrijfsentiteit co-vermengden, of Er waren eigenlijk Corporate Directors of LLC managers het runnen van de Business, hoe juridische formaliteiten werden gevolgd en of de eigenaren het bedrijf gebruikt voor persoonlijke doeleinden. Het is vaak een geval-per-geval situatie, en de sleutel hier is dat je moet elke voorzorgsmaatregel nemen om uw bedrijf te runnen in volledige naleving van de wettelijk vereiste formaliteiten en het bedrijf te gebruiken op een juiste manier om dergelijke alter ego aansprakelijkheid te voorkomen.

Sidebar